منو غذا برای برگذاری مراسم عروسی روی کشتی

منو غذا برای برگذاری مراسم عروسی روی کشتی

منو غذا برای برگذاری مراسم عروسی روی کشتی

منو غذا برای برگذاری مراسم عروسی روی کشتی:

برای سرو غذا از طبقه زیرین عرشه کشتی استفاده میشه و بطور معمول غذل در مراسم عروسی روی کشتی به صورت دیش سرو میشود. یعنی مثل عروسی های معمول ایرانی میز های بلند با غذا های متنوع و دسر وجود ندارد.

مهمانها پس از دعوت به شام پشت میزهای خود قرار میگیرند و بشغاب پیش غذا که شامل چندین نوع سالاد، مزه و یا دلمه هستش و در یک بشقاب برای هر نفر جدا گانه چیده شده توسط گارسون ها جلو هر میهمان قرار داده می شود.

پس از صرف پیش غذا به همین شکل غذای اصلی که به انتخاب عروس و داماد می تونه منو گوشت، مرغ یا ماهی باشه، به صورا دیش بر روی میز میهمانها سرو میشه. در ادامه وعده سوم که دسر هستش هم به همین شکل سرو میشه.


– اطلاعات کلی در مورد برگذاری مراسم عروسی روی کشتی در استانبول

– ظرفیت کشتی ها برای برگذاری مراسم عروسی روی کشتی در استانبول

– فصل و ساعات مناسب برگذاری مراسم عروسی روی کشتی در استانبول