ظرفیت کشتی ها برای برگذاری مراسم عروسی روی کشتی

مراسم عروسی روی کشتی در استانبول

مراسم عروسی روی کشتی در استانبول

ظرفیت کشتی ها برای برگذاری مراسم عروسی روی کشتی:

رنج ظرفیت  کشتی ها برای برگذاری مراسم عروسی روی کشتی در استانبول شامل یات های کوچک برای تعداد تا 10 نفر  و کشتی های متوسط و بزرگ تاظرفیت 150 نفرست که ارائه دهنده  خدمات برگذاری مراسم عروسی هستند.

به طور معمول کشتی ها شامل دو الی سه طبقه هستند که از طبقه زیرین که بصورت سرپوشیده ست و دور تا دور دارای پنجره با دید سطح آب است برای پذیرایی مراسم شام استفاده میشود و از عرشه کشتی که فضای باز کشتی ست برای برگذاری مراسم رقص، سرو ککتلها، میوه، نوشیدنی و بریدن کیک و آتشبازی استفاده میشود.

طبقه سوم که لذوما تمامی کشتی ها این امکان را ندارند معمولا به صورت نیم طبقه میباشد که فضای آرامتریست که میهمانان می توانند ضمن لذت بردن از منظره بی نظیر تنگه بفسفر با آرامش بیشتر، ناظر برگذاری مراسم عروسی در طبقه پایین نیز باشند.

از مزایای کشتی های بزرگ داشتن آشپزخانه مجهزست که به کیترینگ امکان سرو غذای گرم را در ساعات پس از شروع حرکت میدهد ولی برای کشتی های کوچک که آشپزخانه بزرگ ندارند غذا یا در اول مراسم عروسی پس از سوارشدم میمان ها سرو میشود ویا در ساعات بعد از حرکت کشتی مجبور به کناره گیری برای دقایقی ست تا سرویس کیترینگ بارگیری شود.

نکته مهم در اعلام تعداد دفیق تعداد میهمانان توسط عروس و داماد و انتخاب ظرفیت متناسب کشتی ست چون در صورت زیاد بودن تعداد میهمانان از ظرفیت کشتی، گارد ساحلی تنگه بسفر از حرکت کشتی جلو گیری خواهد کرد.


اطلاع کلی در مورد برگذاری مراسم عروسی بر روی کشتی در استانبول

– فصل و ساعات مناسب برگذاری مراسم عروسی بر روی کشتی در استانبول

– منو غذا برای برگذاری مراسم عروسی بر روی کشتی در استانبول